KOÇLUK İLKELERİ
Koçluk, yurtdışında olduğu gibi Türkiye'de de sıkı etik kurallara ve uygulamalara tabii olup, 29 Haziran 2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile de Meslek olarak tanınmıştır. 

Koçluk Etik İlkeleri, hem ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu), hem de KPD (Koçluk Platformu Derneği) tarafından belirlenmiştir.

ICF Türkiye Etik Kuralları :  www.icfturkey.org/ICF 

Koçluk Platformu Derneği Etik İlkeleri : www.koclukplatformu.org